Akce na podporu Tibetu

Včera jsem se zúčastnil akce na podporu Tibetu u příležitosti výročí tibetského povstání proti čínské okupaci, které začalo 10. března 1959 ve Lhase.
Čína dlouhodobě vede válku i s námi, a to válku hybridní, dezinformační. Někteří se diktátorským režimům Číny a Ruska zaprodali, ale krátkodobý zisk s sebou nese dlouhodobé ztráty pro nás všechny. Ztrátu svobody, demokratických hodnot a jak můžeme vidět, také ztráty tisíců nevinných životů. Diktátorským režimům nesmíme a nebudeme ustupovat, jejich praktiky, propaganda a vraždění obyvatel nemají ve svobodném demokratickém světě místo.
Paralely čínské invaze do Tibetu se současným děním na Ukrajině jsou zjevné. Čína i Putinův režim se snaží vyvrátit, že jde o invazi, a mluví o mírovém osvobození. Desetitisíce Tibeťanů bylo masakrováno a zavražděno během demonstrací a povstání za obnovení nezávislosti a dodnes Čína v Tibetu porušuje lidská práva a páchá genocidu. To samé činí nyní Putin na Ukrajině – bombarduje civilní cíle, vraždí civilisty, děti. Co je na tom mírového?
Čínská vojenská invaze do Tibetu začala v roce 1950 a jejím oficiálním účelem bylo podle čínského vedení “osvobození tří milionů Tibeťanů od imperialistického útlaku”. Pod nátlakem a pohrůžkami dalšího vojenského postupu čínských vojsk podepsala tibetská strana tzv. Sedmnáctibodovou smlouvu, která ustanovila čínskou vládu nad Tibetem. Tibetská vláda, která chtěla zachránit své obyvatelstvo před masovým vražděním neměla na výběr. Stejně tak požadavky Kremlu vůči Ukrajině znamenají v podstatě kapitulaci. To však nesmíme dopustit!
Jakákoliv agrese vůči nezávislému státu a jeho obyvatelstvu je nepřípustná a neospravedlnitelná. Nezavírejme před tím oči!
Foto: Vojtěch Stádník