Setkání s Ethanem Gutmannem

Podle dostupných odhadů v Číně ročně proběhne až 100 tisíc transplantací orgánů bez legálního zdůvodnění zdrojů. Operace se provádějí ještě na živých obětech.

Dle posledních informací je z celkového počtu 15 milionů Ujgurů, kteří žijí na území Číny, jeden milion v převýchovných táborech. Jejich populace je testována způsobem, jaký je potřebný pro hledání dárců orgánů.

O tomto problému je nutné mluvit a dále na něj upozorňovat. Proto jsem rád, že se v Senátu dne 19. listopadu 2018 uskutečnilo veřejné slyšení k tomuto tématu.

Děkuji Olze Richterové a Mikulášovi Peksovi za možnost se setkat s novinářem Ethanem Gutmannem, který na tuto problematiku dlouhodobě upozorňuje, mimo jiné ve své knize Jatka.

Více o setkání si můžete přečíst v článku Olgy Richterové na tomto odkaze.