Volby 2024

Proč kandiduji znovu?

Nerad odcházím od rozdělané práce. Nadále se chci podílet na tvorbě a zkvalitňování zákonů, pomoc lidem v obvodu mě velice naplňuje. Má vize je digitalizovaný a efektivně fungující stát bez korupce, který klade důraz na ochranu životního prostředí i na ekonomickou situaci svých občanů. V současně konzervativním Senátu chci být dále liberálním hlasem.

Proč mě máte volit?

V Senátu vždy hlasuji přesně podle toho, co jsem slíbil před volbami. Každý si to může ověřit a dohledat. Nikdo mi nediktuje, jak mám hlasovat a co mám říkat. Mám jasné hodnoty a postoje, ze kterých neuhýbám. S vámi občany jsem řešil vše od kácení stromů, až po necitlivé developery. Mým cílem je vždy prosazovat zájmy občanů, které zastupuji. Jsem zde, abych vás reprezentoval a hájil nejen v Senátu.

Moje priority

V Senátu prosazuji zákony, které zvyšují transparentnost veřejných zakázek, financování politic-kých stran a činnosti veřejných institucí. Za podporu protikorupčních opatření jsem byl několikrát oceněn. Mým cílem je vytvořit takové prostředí, kde korupce nemá místo a  veřejné finance jsou spravovány a využívány zodpovědně a efektivně.

Řešení dopravy je velkou výzvou nejen Prahy 8 a 18, ale celé České republiky. Aktivně řeším problema-tiku přetížených kamionů, které ničí naše dálnice, nebo nadměrnou dopravu v rezidenčních oblastech. Považuji za zásadní rozvoj veřejné dopravy a také dokončení městského okruhu tak, aby opravdu pomohl plynulosti dopravy a co nejméně ovlivnil dotčené obce. Hlavním cílem je zajistit bezpečnost a plynulost provozu.

S mnohými z vás jsem se potkal při řešení dopravy, developerských projektů či ochrany zeleně a pořádku v ulicích. Lokální  témata aktivně zvedám a řeším na příslušných úřadech. Funguji jako ombudsman obyvatel svého obvodu a dveře mé kanceláře na Palmovce jsou vám vždy otevřené, nikdy jsem nikoho s žádostí o setkání neodmítl.

Moderní bezemisní technologie jsou naší budoucností, nicméně jejich využití by neměla určovat regulace, ale volné tržní prostředí. Chci to dělat chytře, efektivně a udržitelně s ohledem na ekonomickou situaci občanů. Ochrana zeleně a udržitelné chování je pro mě samozřejmostí.

Je nezbytné konečně snížit byrokratickou zátěž pro malé a střední podnikatele, ale i běžné občany. Úřady mají obíhat data, ne lidé. Zároveň je třeba hlídat daňové úniky velkých korporací. Předkládám legislativní návrhy snižující byrokracii a podporující malé podnikatele, především ti totiž udržují ekonomiku státu v běhu.

Volební tým

Ing. Karolína Žďárská

volební manažerka, poradkyně senátora

e-mail: k.zdarska@gmail.com
mobil: +420 736 513 283

Ing. Václav Turko

asistent

e-mail: vturko@atlas.cz
mobil: +420 603 519 870