S kým spolupracuji, koho jsem podpořil

Od svého zvolení do Senátu dostávám řadu podnětů a žádostí o pomoc s řešením různých problémů souvisejících s životem občanů v mém senátním volebním obvodě, i mimo něj. Řada z nich jsou i žádosti o finanční pomoc od lidí v nelehkých životních situacích. Není jednoduché, jak rozpoznat míru potřebnosti, kam a jak efektivně směřovat svoji pomoc. Ani já, ani mí spolupracovníci, nedisponujeme potřebnými znalostmi v sociální oblasti a nejsme ani schopni provádět jednotlivá šetření.

Proto jsem se zaměřil na spolupráci s organizacemi v mém senátním obvodě, které se specializují na práci s lidmi, kteří se ocitli v těžké životní situaci nebo jsou jinak znevýhodněni. Jejich prostřednictvím také poskytuji svoji finanční pomoc.

Autistik

Autistik je spolek sídlící na Praze 8. Sdružuje lidi, kteří se snaží ulehčit život rodinám pečujícím o děti s autismem. Poskytuje nejen vysoce odbornou pomoc, ale věnuje se i vzdělávacím programům a prosazování práv postižených při začleňování do společnosti. Obdivuji jejich práci a snažím se je v ní podporovat a naše spolupráce trvá již několik let. Pod mou záštitou se v Senátu konala výstava obrazů lidí s autismem, zúčastnil jsem se vernisáží jejich výstav v Tiché kavárně a snažím se finančně podporovat jejich aktivity. V srpnu společně plánujeme konferenci o autismu, která s epod mou záštitou bude konat v Senátu PČR.

Osmička pro rodinu

Na Praze 8 úspěšně působí příspěvková organizace zřízená MČ Praha 8 pro podporu rodiny – Osmička pro rodinu. Zajišťuje volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče, jejich děti a celé rodiny. Dokáží poradit v oblasti rodinného práva, zajišťují smysluplné aktivity pro rodiny s dětmi v rámci svých klubů, pořádají příměstské tábory pro předškolní děti a  mnoho dalšího. Dlouhodobě finančně podporuji některé z jejich aktivit, například kurz kreslení komiksů pro dospívající děti, vaření pro maminky s dětmi nebo nákup školních potřeb pro žáky. V roce 2022 mě také navšítivili v Senátu, společně s ukrajinskými ženami a dětmi, kterým po začátku ruské invaze pomáhali.

Život za zdí

Spolek ArsAnima z.s. roky tvoří edukativní dokumentární cyklus Život za zdí, určený lidem s neléčenou depresí a úzkostnými poruchami. Jde o rozsáhlý projekt, který se snaží srozumitelně seznámit veřejnost s problematikou psychických onemocnění. O duševní zdraví je důležité dbát stejně jako o to fyzické, ale velká část veřejnosti dosud nemá dostatek informací z této oblasti, ani možnost prevence nebo léčby. Proto mi přišlo smysluplné tento projekt podpořit, činím tak již od roku 2019. Nakonec v mém senátním obvodě na Praze 8 sídlí Psychiatrická nemocnice Bohnice, která je nejen špičkovým zdravotnickým zařízením, ale i významně přispívá ke kulturnímu životu v Praze.

Koplingův dům

Kolpingův dům na Praze 8 je zařízení, které poskytuje sociální služby rodinám s dětmi a zároveň funguje jako azylový dům. Ten vytváří podmínky pro překonání nepříznivé situace rodiny a zvyšování kvality jejího života. Služba je poskytována matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

V době pandemie covidu byly děti odkázány na online výuku. Na základě upozornění, že v zařízení Kolpingův dům  je chlapec, který se nemůže účastnit online výuky, protože nemá potřebný notebook, jsem jim poskytl nutné prostředky na nákup notebooku. V období pandemie Covidu jsem Kolpingovu domu také poskytl tolik potřebné respirátory.

Jako doma

Jako doma je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Její komunitní centrum má sídlo na Praze 8. Sleduji práci organizace a příležitostně se ji snažím podpořit v jejích aktivitách, spočívajících zejména v pomoci udržet pracovní návyky a snaze nabídnout důstojné a smysluplné aktivity ženám, které se ocitly v těžké životní situaci. V období covidu jsem také  Jako doma dodal tolik potřebné roušky a respirátory.

Krásné Kobylisy

Již v době před svým zvolením v roce 2018 spolupracuji se spolkem Krásné Kobylisy. Ten se zasazuje o zlepšení budoucí podoby sídliště Ďáblice například spoluvytvářením případové studie nebo bránením plánům společnosti CPI reality na demolici bývalých objektů občanské vybavenosti, tzv. “Včel”. Krásné Kobylisy podporuji osobně na jednáních nebo veřejných slyšeních, ale i finančně pro možnost zajištění právních služeb.

Respirátory

V rámci spolupráce ČR s Taiwanem během covidové pandemie byla část pomoci ve formě respirátorů distribuována prostřednictvím Senátu. V této souvislosti se na mne obrátila řada organizací. Primárně jsem se snažil respirátory dostat ke klientům organizací sídlících v mém senátním obvodě. Počet respirátorů z Taiwanu byl omezený, proto jsme v dalších vlnách covidu dodal organizacím respirátory z vlastních prostředků.

Respirátory jsme dodali těmto spolkům a organizacím: Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, byty pro seniory Vraňanská, Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS), Jako doma, Koplingův dům, AUTISTIK

Senioři Vraňanská

Senioři žíjících v bytových domech v ulici Vraňanská žili dlouhou dobu v neutěšených podmínkách, které byly způsobeny nezdařilou rekonstrukcí (více v sekci Senátní obvod -> Témata). Dlouhotrvající situace způsobila obyvatelům velikou psychickou i fyzickou zátež, proto jsem se jim snažil alespoň drobně pomoci například dodáním respirátorů v době pandemie Covid nebo drobnou finanční pomocí v období Vánoc.