Rozhovor pro Reflex

V pátek jsem k Nejvyššímu správnímu soudu podal žádost o prošetření průběhu voleb do Evropského parlamentu. Chci aby NSS prověřil, zda proplácení unijních dotací pro holding Agrofert, který je skrze osobu Andreje Babiše propojený s hnutím ANO, nemá dopad na evropské volby. Proč?

  • Jsem přesvědčen, že premiér Babiš je ve střetu zájmů, jak ostatně konstatuje i zpráva Evropské komise.
  • Střet zájmů je předstupněm korupce, tedy ten, kdo je ve střetu zájmů, dostává možnost ke korupci. Podle zprávy EK premiér Babiš této možnosti i využil.
  • Dochází u nás k tzv. state capture, čili převzetí státu, kdy je holding Agrofert významně propojen s politikou a vládou. Soukromé zájmy premiéra tak mohou ovlivňovat rozhodovací procesy ve státě v jeho prospěch.
  • Premiér nemá čerpat dotace a ovlivňovat jejich čerpání, jestliže je konečným vlastníkem holdingu Agrofert. V tuto chvíli by měl neprodleně přestat porušovat zákon o střetu zájmů.
  • Andrej Babiš skrze média zastrašuje auditory Evropské komise, zpochybňuje, pomlouvá a dehonestuje. Nemá však konkrétní relevantní argumenty. To považuji za standardní postupy StB.
  • Evropští auditoři kontrolují tzv. způsobilost výdajů, což znamená, že musí být dodržovány předpisy jak české, tak evropské, a auditoři tak museli ověřit všechny související paragrafy. Není tedy pravda, jak pan premiér tvrdí, že nám v Bruselu vykládají naše zákony.
  • Jako trestně stíhaná osoba může Andrej Babiš prokazatelně lhát, aby se obhájil, což evidentně dělá velice zřetelně.

Podrobněji vše vysvětluji v rozhovoru pro Časopis Reflex, kde také popisuji situaci ohledně střetu zájmů. Odkaz na video je ZDE.