V Senátu jsme probrali výroční zprávy České televize i výsledky finančních kontrol Ministerstva financí

Úterní dopoledne bylo ve znamení zasedání komisí v Senátu Parlamentu ČR.

 • Na Komisi pro sdělovací prostředky jsme projednávali Výroční zprávy České televize i Českého rozhlasu za rok 2023. Obě zprávy doporučujeme Senátu vzít na vědomí.
 • Na Komisi pro dohled nad veřejnými prostředky, které předsedám, jsme jako první bod probírali Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu. Přijali jsme usnesení, ve kterém se pozastavujeme nad některými závěry znepokojivými NKÚ, například stále rostoucí tempo zadlužování státu, vysokými výdaji spojenými se státním dluhem nebo nad stále náročným a nepřehledným dotačním systémem.
 • V dalších bodech jednání nám zástupci Ministerstva financí prezentovali zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2023 a také připravovaný návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Očekával jsem, že novela tohoto zákona bude ambicioznější. Některé změny jsou pozitivní, ale významně se nikam, podle mého názoru, opět neposouváme.
 • Podle slov předkladatelů jde o dílčí evoluci současného systému, ten je podle mě již přežitý. Jako nejzásadnější problémy vnímám:
  • vynechání výborů pro audit ve veřejné správě, které by zajistily odborný dohled nad auditní prací a nad přijímáním opatření, které audity nacházejí;
  • velkou bolestí současného zákona je, že není stanovený minimální počet auditorů a často se tak stává, že audit dělá “za trest” nějaký úředník na půl úvazku;
  • opětovně se nevyřešily duplicitní kontroly, které nás stojí stovky milionů korun, nepřinášejí včas řešení problémů a mnohdy pozdě nacházejí chyby, které už nejde napravit.
 • K poslednímu bodu jsme přizvali kolegy z Ministerstva pro místní rozvoj, tématem projednávání byla reforma přezkumu veřejných zakázek. Reforma je ambiciózní a držím kolegům palce s její realizací.