25. výročí Národní účetní rady v Senátu

Na půdě Senátu se dne 22. dubna konalo pracovní setkání k 25. výročí Národní účetní rady, které spolupořádal náš Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Měl jsem tu čest vystoupit s úvodním slovem a přivítat zástupce členských organizací NÚR, kterými jsou Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Svaz účetních a Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, a také další hosty, zástupce státní správy, ČNB a další odborníky z oblasti financí, účetnictví, daní a auditu.

Národní účetní rada hraje klíčovou roli ve vývoji účetních standardů a její práce pomáhá utvářet transparentní a spravedlivé účetní normy v naší zemi. Velký dík patří všem, kteří se podílejí na této činnosti.