Analýza příjemců úvěrů z programu COVID I – úvěry

Na jednání Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy dne 26.1.2021 jsme k projednávanému bodu „Informace Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolních akcích“ přivítali prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, pana Miloslava Kalu, který nám představil plán kontrolní činnosti NKÚ pro rok 2021. Jsem rád, že jsme se s panem prezidentem Kalou domluvili na navázání spolupráce, kdy se naše komise bude některými z kontrolních akcí NKÚ podrobněji zabývat.

Dalším bodem včerejšího jednání byla analýza příjemců v programech COVID I prostřednictvím úvěrů. Analýzu jsem vypracoval společně se svým týmem a vyplynulo z ní několik znepokojivých závěrů. Z celkového počtu 77 ověřovaných subjektů:

  • končila vlastnická struktura u 3 z nich v tzv. daňovém ráji
  • u 6 z nich nelze z veřejných zdrojů ověřit jejich skutečného majitele a tedy, kdo podporu získal
  • 30 společností, tj. 39 %, nemělo v obchodním rejstříku řádně zveřejněnou účetní závěrku, tedy že účetní závěrka nebyla zveřejněna vůbec, nebo chyběly některé její části či nebyla vložena v zákonem stanovené lhůtě
  • U 34 subjektů, tj. 44 %, nebylo možné z veřejných zdrojů určit, zda jde o malý a střední podnik, pro které byl program podpory určen
  • Zároveň některé podpořené subjekty nebyly přímo omezeny na základě vládních usnesení a je proto diskutabilní, zda u nich byla podpora efektivní a zda byla poskytnuta opravdu potřebným subjektům

Reakce zástupců MPO a Českomoravské záruční rozvojové banky na závěry analýzy naše pochybnosti o efektivitě poskytnutých podpor nevyvrátily, ale bohužel spíše potvrdily. ČMZRB například ověřují skutečného majitele v některých případech pouze na základě čestného prohlášení. Se členy komise jsme se proto rozhodli, že v této činnosti budeme pokračovat a zanalyzujeme i ostatní podobné programy.

Celá analýza i se zobrazením vlastnických struktur příjemců je dostupná  zde: Analýza COVID úvěry