Čimická radiála – desetitisíce aut do obytné zástavby

Rozhovor s Michalem Trníkem z občanského sdružení Holešovičky pro lidi.

Praha 8 je nazývána dopravní stokou Prahy. V Holešovičkách se po dostavbě Blanky situace ještě víc zhoršila. Politici neustále slibují řešení, ale skutek utekl. Co Vás v Holešovičkách nyní nejvíce trápí?

Víc než 15 let nás trápí to samé. Již před otevřením Blanky zde byly překračovány zákonem stanovené imisní a hlukové limity plynoucí z nadměrné automobilové dopravy. Nedá se tady dýchat a neslyšíme vlastního slova, je to jako bydlet přímo u dálnice. Otevření Blanky tento problém jenom znásobilo, protože se zde počet projíždějících aut denně zvedl z 65 000 na téměr 100 000. Je tragické, že např. právě vznikající plán udržitelné mobility Prahy Holešovičky za prioritu nepovažuje, přestože v Praze je jen málo neudržitelnějších míst z hlediska dopravy a jejích negativních dopadů.

Pochopil jsem, že v případě Holešoviček je vše připravené, jsou i peníze na účtu Magistrátu. Jde jenom o nechuť nebo neschopnost politiků?

Těžko říct, co je tím pravým důvodem. Každopádně ze strany některých politiků vidíme obrovský tlak na dostavbu vnitřního městského okruhu, který by prý měl mít větší prioritu a Holešovičky by měl spasit. Ale to je lež. Po dostavbě městského okruhu V Holešovičkách auta nijak zásadně neubydou a město to moc dobře ví, má na to dopravní analýzy, které máme k dispozici.

Na vašem FB jsem se dozvěděl, že TSK vypsalo čerstvou zakázku na nesmyslnou aktualizaci jen pár let staré studie o tzv. Severní Čimické radiále, kterou odmítají občané Dolních Chaber a Čimic a kterou zastupitelstvo Prahy 8 v rámci připomínkování Metropolitního plánu před týdnem odmítlo. V čem vidíte největší problém?

Čimická radiála je konceptem nové pražské severojižní dálnice, která by měla údájně ulehčit také Holešovičkám, což bohužel také není pravda. Když pominu fakt, že TSK jde bezdůvodně za víc než 500 tis. aktualizovat relativně čerstvou studii, tak aby tzv. vyšla, je neuvěřitelné, že odmítavý hlas občanů a zastupitelstva P8 směrem k Čimické radiále tuto městskou akciovku nezajímá a dělá si co chce. Připomenu jen, že městský okruh nebo Radlická radiála se staví na základě materiálů ze 70. let a tam to nikomu nevadí.

Problémů s touto dálnicí je několik. Za prvé, většina veřejnosti o ní vůbec netuší, za druhé je vůbec studie Čimické radiály veřejně k dispozici, nebo ho politici před lidmi tají?

Tato studie je neveřejná. Jediný způsob jak se k ní je možné dostat je pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Neřekl bych, že politici před lidmi něco tají, prostě to jen dělají tak jak jsou zvyklí – netransparentně a bez zapojení veřejnosti. Lidé se o velkých dopravních stavbách dozví, až když je už všechno hotovo a jde se stavět. Až pak se zvedne veřejný odpor a politici začnou obviňovat lidi z aktivismu a zdržování a lidé jsou právem překvapeni, jak je možné, že o dané stavbě nikdy předtím neslyšeli. Právě běžící projekt Radlické radiály je toho zářným příkladem. O nás bez nás.

A co je tedy špatného na projektu Čimické radiály?

Tato stavba by umožnila na P8 postavit další nesmyslnou severojižní dálnici od Pelc Tyrolky až do pole mezi Čimicemi a Chabry, kam by přinesla více než 50 000 aut denně, které by se zde napojily na připravovaný vnější pražského okruh. Čimice a Chabry by si tak k hluku z plánovaného pražského kruhu mohly přidat také hluk a imise z této nové dálnice. Navíc tato stavba nemá oporu v tzv. Zásadách územního rozvoje, což je jakási ústava územního plánovaní a je podmíněna právě dostavbou pražského okruhu. Institut plánování a rozvoje je dokonce z těchto důvodů prohlásil za neprojednatelnou.

Který z politiků Čimickou radiálu nejvíce tlačí?

Nejdřív to byl radní pro dopravu Petr Dolínek, který ale po několika nározorových veletočích znovu začal podporovat zahloubení ulice V Holešovičkách. Momentálně je nejaktivnějším v tomto směru Matěj Fichtner z ANO, který je jak radním na P8, tak místopředsedou představenstva v TSK, která pracuje na aktualizaci studie o Čimické radiále.

Co by měla stavba Čimické radiály vyřešit?

Bude to znít blbě, ale bohužel nic. Holešovičkám by tato stavba nepomohla. Pořád by zde zůstalo více než 60 000 aut denně, což je stav před otevřením Blanky. Už toto množství aut způsobovalo nadlimitní hluk a emise. O žádném zlepšení tudíž nelze mluvit. Pro obyvatele Dolních Chaber a Čimic by to znamenalo vytvoření situace, jaká je dnes V Holešovičkách, tzn. dotáhnutí dálnice přímo do obytné zástavby a problémy s hlukem a imisemi způsobených automobilovou dopravou.