Co by měli státní zástupci vysvětlit veřejnosti v kauze Čapí hnízdo?

V pátek 13. září bylo po 4 letech zastaveno trestní stíhání premiéra Babiše a jeho rodiny. Stíhání zastavilo městské státní zastupitelství v Praze a vedoucí státní zástupce Martin Erazím uvedl ve svém stanovisku několik závěrů, proč o zastavení stíhání rozhodl. Toto stanovisko však dle mého názoru obsahuje nesrozumitelné závěry. 6 relevantních otázek, na které by měli státní zástupci veřejnosti odpovědět, jsem sepsal zde: Co by měli státní zástupci vysvětlit veřejnosti v kauze Čapí hnízdo?

Krátké shrnutí:

  • Státní zástupce uvedl, že v otázkách týkajících se právního pojmu „malý a střední podnik“ (MSP) potřebuje stanovisko Evropského soudního dvora (SDEU). O tento výklad ale nepožádal a zároveň si nepodáním žaloby zablokoval jedinou možnost, jak stanovisko SDEU získat.
  • Nepochopitelný je argument státního zástupce, že Farma Čapí hnízdo a společnost Agrofert si vzájemně nekonkurovaly, a proto byla FČH nezávislým podnikem. Nesmyslnost argumentu lze snadno dokázat jeho otočením: pokud by si FČH a Agrofert konkurovaly, tím spíše je nutné dojít k závěru, že jde o dva na sobě nezávislé podniky.
  • Farma Čapí hnízdo v roce 2008, kdy podala žádost o dotaci, v podstatě nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost, neměla žádné tržby a na podnikání se jen připravovala. Jak by taková firma mohla konkurovat komukoli, včetně Agrofertu? Z hlediska posouzení naplnění definice malého a středního podniku není v daném případě relevantní posuzování, zda společnost podniká na společném trhu s Agrofertem, jak učinil státní zástupce.
  • Definici pojmu „malý a střední podnik“ obsahuje již doporučení Komise z roku 2003, tak i předchozí doporučení z roku 1996. Projekt FČH byl realizován až několik let poté.
  • Od roku 2004 také existují jasné rozsudky SDEU k případům obcházení definice malého a středního podniku (např. formálními konstrukcemi vlastnictví přes rodinné příslušníky), které byly vyhodnoceny jako porušení práva. Přesto státní zástupce uvádí, že právní stav definice MSP byl v roce 2008, k datu podání žádosti o dotaci, nejasný.
  • Státní zástupci uvádí, že se vypořádali i se závěry OLAFu a nerozporují je. OLAF však projekt FČH vyhodnotil jako podvod, zpronevěru fondů EU a porušení pravidel. To je v jasném rozporu se stanoviskem pana Erazíma. Státní zástupce tvrdí, že nedošel k opačnému výkladu než OLAF, ale přitom zcela zjevně došel k opačnému výkladu než OLAF.

Pokud se nakonec řízení skutečně pravomocně zastaví, budeme v nesrozumitelné situaci, kdy prokázaný podvod podle evropských pravidel u nás v Česku není žádný problém. Pokud by takový závěr nastal, svědčil by o systémovém selhání nastavení evropských pravidel u nás.