Co mají společného Psychiatrická léčebna Bohnice a Strakova akademie – sídlo úřadu vlády?

Nehledejte v tom ironii nebo snahu dělat si legraci z kohokoliv. Tentokrát je řeč o architektuře. Společným jmenovatelem je architekt Václav Roštlapil (1856–1930), který navrhl řadu veřejných staveb v Praze, mezi jinými i Strakovu akademii a Ústav choromyslných v Bohnicích, jak se tehdy Psychiatrická léčebna Bohnice jmenovala. Novobarokní Strakova akademie byla dokončena roce 1896, o 23 let později v roce 1919 byla dokončena výstavba Ústavu choromyslných v Bohnicích se svojí hlavní dominantou – kostelem svatého Václava, tentokrát již v secesním slohu.

Psychiatrická léčebna Bohnice
Strakova akademie