Komentář: Vláda cíleně likviduje malé podnikatele a pomáhá velkým řetězcům

Navzdory opakovaným slibům jsme se dočkali uzavření podstatné části maloobchodních provozoven. A to nehledě na zveřejněná data o šíření infekce v obchodech nebo rovněž uzavřených restauracích a uměleckých provozovnách. Situace dospěla k bodu, kdy je prostě potřeba dělat tupá rozhodnutí a zamezit volnému pobytu osob. Zdá se pak, že marketéři ve vládě vůbec tyto podnikatele a živnostníky nepovažují za důležitou součást ekonomiky.

Neměří se ovšem stejným metrem. Hobbymarkety budou nakonec otevřené z části pro velkoobchod a z části se budou tvářit jako maloobchodní zahradnictví. Ve velkém nákupním centru musejí uzavírat obchody s obuví, ale alkohol se jako potravina ve specializovaných prodejnách prodávat může. Ponaučení od jarního chaosu při zavírání provozoven je tedy de facto nulové.

Samozřejmě chápu a podporuji omezení kontaktů obyvatel, aby se snížil přenos viru. Snad bych pochopil i to, že neschopná vláda zavírá ekonomiku, i když podle jejich vlastních dat se virus šíří hlavně doma nebo v práci, protože už v tuto chvíli podle vlády nic jiného není možné udělat. Co je pro mě neskutečné, že hlavním dopadem vládních opatření je opětovně cílená likvidace drobného a středně velkého prodejce na úkor velkých řetězců.

Pan ministr Havlíček sám přiznal při odpovědi na můj dotaz v Senátu již na jaře, že cílem vládních opatření při omezení podnikání není snížení – již tak malého – přenosu viru na uzavíraných provozovnách, ale omezení osob na ulicích. Vláda je tedy záměrně směřuje do velkých hypermarketů.

V praxi to tak přesně funguje. Nikdo totiž nevysvětlí a ani vysvětlit nemůže, proč na jedné ulici jsou vedle sebe otevřená květinářství, sázková kancelář nebo železářství a zároveň musejí být uzavřeny obuv, elektro, papírnictví nebo hračky. Nejde tak vůbec o zdravotní hledisko.

K čemu v praxi díky těmto zákazům skutečně dojde? Zboží v uzavřených provozovnách je možné nadále prodávat v provozech, kde je většina prodejní plochy využívána pro nezakázané komodity, zejména potraviny. Jinými slovy: drobní a střední podnikatelé uzavřeli obchody, aby zboží, které nesmí prodávat, mohly ve stejné chvíli prodávat velké hypermarkety.

Nedokážu odborně vyhodnotit, jestli je menší riziko, když se zákazníci kupující obuv, ošacení, papírenské zboží, elektro přesunou z menších provozoven do jedné velké haly, kde se současně prodávají potraviny. Takovou analýzu by ovšem vláda měla postiženým obchodníkům předložit. Dluží jim to.

V maloobchodu podnikám přes 15 let a podle zástupců maloobchodního prodeje ze zahraničí, se kterými jsem se na jaře intenzivně o vládních zákazech bavil, je riziko nákazy možné spravedlivě regulovat omezením počtu zákazníků na každé provozovně podle počtu metrů a důsledným dodržováním hygienických opatření.

Stejná logika následuje s přesunem malých a středních prodejců na internet. Jak to v praxi dopadne? Většina prodejů se přesune do velkých internetových shopů, které tak opět přebírají trh na úkor menších kamenných prodejen.

Co je ale na tom všem nejhorší?

Vláda cíleně likviduje většinu malých a středních podnikatelů v maloobchodu v době vánoční sezóny. Právě v této době by měly začínat nabíhat větší objemy prodejů, které by také měly přinést běžnou marži. Na to mnoho podnikatelů po jarním zavření čeká. Z těchto příjmů totiž musejí zaplatit provozní úvěry nebo drobné investice.

A právě v této chvíli vláda opět zasekne sekyru drobným podnikatelům do vazu, protože opěvované náhrady za nájem a platy zaměstnanců, které rozdávají z našich daní, nemohou nikdy ušlou marži pokrýt.

Pokud vláda bude další týden za týdnem prodlužovat ne/omezení maloobchodu, které nemá žádné věcně zdůvodnění ani opodstatnění podložené daty, maloobchod to jednoduše neustojí. Lidé nepřestanou nakupovat, ale pouze se přesunou do velkých hypermarketů. Na jedné straně vláda pomůže několika velkým korporacím vydělat na tržbách miliardy, ale zároveň tisíce drobných a středních podnikatelů, včetně jejich zaměstnanců a rodin, dostane do problémů s živobytím a následné dluhové pasti. Stovky tisíc lidí zavřené Vánoce neustojí a dopady budou velmi tvrdé pro celou společnost.

Senátor: Vláda cíleně likviduje malé podnikatele a pomáhá velkým řetězcům