Konference „Dopady fyzických a psychických trestů na život a rozvoj dětí“ v Senátu

Dne 13. listopadu 2023 se v Senátu PČR pod mou záštitou konala konference s názvem „Dopady fyzických a psychických trestů na život a rozvoj dětí“. Konferenci pořádala Adéla Šípová.
Nejnovější studie a výzkumy prokazují neblahé vlivy fyzických trestů, které jsou aplikované na dospívajícího. Odborná veřejnost, zabývající se vývojem dětské psychiky, od fyzického trestání dětí výslovně odrazuje. Je třeba, aby na to myslela i naše legislativa, aby dávala hranice a především chránila děti, které se nemohou bránit samy. O tom všem jsme diskutovali s hosty z odborné praxe, s psychology a psychoterapeuty i se zástupci neziskového sektoru, s politiky a influencery. Mezi hosty byli například Martin Zikmund, Olga Richterová, Josef Petr, Zuzana Klusová, Petr Konečný a další.
Moc děkujeme za zájem a ohlasy na konferenci. Pokud jste se jí nemohli zúčástnit, zde najdete audiozáznam ➡️ https://pi2.cz/trestani
Děkuji všem odborníkům za jejich příspěvky a tvrdá data a všem zúčastněným za debatu a za šíření tématu mezi širší veřejnost. Během konference padlo mnoho zajímavých faktů, dat a informací, se kterými budeme s kolegyní Adélou Šípovou dále pracovat při prosazování legislativních změn.

A co na konferenci mimo jiné zaznělo?

Normalizace psychických a fyzických trestů má měřitelné škodlivé dopady na celou společnost. Projevují se i ve finančních nákladech státu.
💰 Náklady na 1 dítě, kterému je ublíženo, jsou 6 milionů korun ze státního rozpočtu. Celkové náklady pak činí 65 miliard korun.
🧑‍⚕️ V ČR máme pouze 90 klinických psychologů specializujících se na děti. Ekvivalentně k populaci by jich mělo být 2780. Dětských psychiatrů je u nás 180, z toho 47 % z nich je starších 65 let.
💔 Více než 80 % rodičů, kteří používají fyzické tresty ve výchově, je také v dětství zažívalo.
🍷 Riziko závislosti (alkoholismus, drogová či jiná závislost) se u lidí, kteří byli v dětství trestáni, zvyšuje až 10x.
❌ Jakákoliv forma násilí je nepřijatelná. Česká výchova je značně trestající a násilí je v ní normalizováno. Nicméně to, co vůči dětem společnost toleruje, mezi dospělými považuje za nepřijatelné.
Neřešme opět jen důsledky, ale věnujme se příčinám. Vychovávejme děti, které nebudou traumatizovány a nebudou tak potřebovat psychology a psychoterapeuty. Jsem rád, že jsme se o tomto velice důležitém tématu mohli bavit na půdě Senátu ČR . V současném složení Parlamentu nebude jednoduché legislativní změny prosadit, ale už jen samotná debata tuto problematiku zviditelňuje. S Adélou Šípovou můžeme slíbit, že budeme téma v Senátu dále posouvat, aby co nejdříve došlo ke změně i v legislativě.🤝