Požádal jsem nezávislý civilní soud o posouzení neplatnosti založení svěřenských fondů premiéra Babiše

Požádal jsem nezávislý civilní soud o posouzení neplatnosti založení svěřenských fondů premiéra Babiše

➡️Podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli majetku vlastního

➡️Andrej Babiš však do svěřenských fondů vložil svůj vlastní majetek – své akcie Agrofertu, zároveň zůstal se svěřenskými fondy velmi úzce spjat. Svěřenský správce tak nespravuje cizí majetek, ale vlastní majetek Andreje Babiše pro Andreje Babiše.

➡️Zřízením fondů pro sebe samého obchází A. Babiš nejen účel občanského zákoníku, ale také účel zákona o střetu zájmů, aby mohl pokračovat v masivním čerpání veřejných prostředků, plnit veřejné zakázky apod.

➡️Dle občanského zákoníku „nikdo není oprávněn jmenovat obmyšleného nebo mu určit plnění ze svěřenského fondu pro vlastní zisk“. Babiš tedy není oprávněn jmenovat sám sebe jako jediného beneficienta, tedy obmyšleného, kterému ze svěřenských fondů plyne zisk z podnikání společností Agrofertu.

➡️Andrej Babiš však přesto v zakládací listině svěřenských fondů jmenoval sám sebe jako jediného příjemce zisků ze svěřenského fondu a stal se tak jediným zakladatelem a obmyšleným svěřenských fondů AB private trust I a II. – jako jediný určil a nadále kontroluje, jakým způsobem bude zisk vyplácen.

▪️Důsledkem tohoto výše zmíněného nezákonného jednání je absolutní neplatnost založení svěřenských fondů Andreje Babiše. Proto by měly být zrušeny tzv. „od počátku“, kdy by se na ně hledělo jako by nikdy nevznikly. Uvidíme, jak celou situaci vyhodnotí soud.

Celý text žaloby naleznete zde.