Priority

Hlavním důvodem, proč jsem požádal o podporu Pirátské strany v rámci své kandidatury do senátních voleb, jsou pirátská prioritní témata, se kterými plně souzním:

 • Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků
 • Konec praxe politických trafik – důsledně otevřená výběrová řízení na všechny pozice
 • Zabránění úniku zisků z ČR do daňových rájů
 • Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací
 • Donucení ČEZu a dalších státních firem zveřejňovat smlouvy
 • Zrušení EET pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky a drobné podnikatele
 • Umožnit pojištěncům volit si své zástupce do správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny, aby mohli spolurozhodovat o úhradách
 • Stop hromadění exekucí – zásada 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště
 • Konec šikany ze strany OSA.
 • Daně, které každý pochopí – místo 6 různých forem zdanění práce jen jedna nižší daň
 • Na úřad z domova – možnost vyřídit si 90 % papírování přes internet bez obíhání úřadů
 • Podpora malých podnikatelů – založení firmy za 1 den a další zjednodušení byrokracie
 • Zrychlení soudů – zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování
 • Možnost vyřídit si běžné věci na Czech Pointu a jednotné inkasní místo pro podnikatele
 • Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb
 • Zrušení plošného sledování telefonů, stejně jako šmírování a cenzury Internetu
 • Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody
 • Aktivní účast na rozhodování v EU

Otevřená veřejná správa

Stát by měl občanům sloužit, neměl by je šikanovat. Na jedné straně vnímám jako důležité, aby všechny veřejné instituce (ministerstva, úřady, obce, kraje a veřejně vlastněné podniky) samy publikovaly veškeré informace o svém fungování. Z vlastní zkušenosti vím, že je to možné, a není to vůbec komplikované. Při svém působení na Ministerstvu financí jsem prosadil publikování veškerých smluv, objednávek i faktur na internetu.

Na druhé straně by měl mít každý občan právo vyřídit maximální množství z domova přes internet. Jednoduše je v dnešní době nesmysl, abychom museli obíhat úřady, místo toho, aby na úřadech obíhala data a informace.

Budu proto podporovat takové legislativní návrhy, které podpoří transparentnost veřejné správy a budou odbourávat byrokracii, která zatěžuje naše občany.

Chránit malé, hlídat velké

V posledních letech se stále více zpřísňují byrokratická opatření, kterými stát zatěžuje malé a střední podnikatele. Přitom současně narůstají místa pro stovky a tisíce úředníků.

Oproti tomu čeští politici nesmyslně přidělují miliardy z peněz nás, daňových poplatníků, velkým korporacím a holdingům. Dotace do podnikání by neměly vylepšovat zisky miliardářům, ale měly by pomáhat při zlepšování veřejné infrastruktury a omezeně podporovat nejmenší živnostníky, kteří by sami bez takové podpory podnikat nemohli. Právě dotace velkým holdingům vnímám jako jeden z nejhorších projevů politického střetu zájmů a možné korupce.

Budu proto podporovat takové legislativní návrhy, které zamezí rozdělování nesmyslných dotací velkým korporacím a které budou snižovat podnikatelskou šikanu těch nejmenších.

Problémy Prahy 8 a 18

Senátor by podle mého názoru měl zastávat roli zastánce občanů svého volebního obvodu. Pokud budu zvolen, budu zastáncem a obhájcem lokálních témat občanů na Praze 8, Praze 18, v Březiněvsi, Ďáblicích, Dolních Chabrech a Čakovicích.

Doprava je jedním z největších problémů senátního obvodu 23. Praha 8 je dopravním špuntem naší metropole. Příkladem může být ulice V Holešovičkách, kde občané dlouhé roky trpí nadměrnou dopravou po dokončení tunelu Blanka. V Čakovicích je potřeba oprav silnic, na Palmovce potom problém s Libeňským mostem.

Stejně tak je potřeba podpořit hlasy občanů v případě některých nových developerských projektů, které nesou negativa pro místní obyvatele.

Jako senátor sice nemohu přímo manažersky rozhodovat, budu ale jednotlivá témata aktivně zvedat a budu „ombudsmanem“ občanů svého obvodu.

Odpovědnost politiků a úředníků

Česká republika má přežitá pravidla pro utrácení veřejných peněz. Proto jsme každý den svědky různých kauz, které vedou ke ztrátám ve veřejných rozpočtech. Řešení, jak tomu předejít, je dlouhé roky vymyšleno. Jde především o:

 • Vymahatelnou odpovědnost za rozhodování politiků a úředníků
 • Jasná a předem stanovená kritéria pro jakýkoliv veřejný výdaj
 • Minimalizace střetu zájmů při rozhodování politiků a úředníků
 • Omezení duplicitních formalistických kontrol, která stojí mnoho peněz, ale nic nepřináší
 • Veškeré kontroly směřovat do chvíle, než veřejné peníze odejdou z účtu úřadu
 • Zavedení fungujícího interního auditu, který bude fungovat jednotně podle mezinárodních standardů
 • Omezení netransparentních politických odpustků (tzv. promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně)

Stejně tak je potřeba nastavit jasná pravidla fungování dozorčích orgánů státem a obcí nebo krajem vlastněného podniku. Dnes jsou tato místa obsazována na základě politických obchodů a jsou tak místo účinného kontrolního nástroje jednoduše politickým úplatkem. Kontrolu musí dělat nezávislí odborníci, kteří projdou transparentním výběrovým řízením.

Budu proto podporovat takové legislativní návrhy, které podpoří jasná pravidla pro utrácení a kontrolu veřejných peněz, které fungují například v Holandsku, Velké Británii nebo Kanadě. Jedině tak se totiž může systémově předejít zneužívání našich daní.

Mezinárodní organizace

Senát je nejdůležitější pojistkou proti ústavním změnám a útokům vůči našemu členství v Evropské unii a v NATO. Naše členství v EU nám přineslo především bezpečí a ekonomický růst. To však neznamená, že by Česko mělo být pasivní. V Evropské komisi potřebujeme silnější zastoupení kvalifikovaných odborníků. Stejně tak potřebujeme kvalitní politiky v Evropském parlamentu, kteří prosadí naše národní zájmy.

S takovým viděním našeho členství v EU a NATO budu proti jakékoliv snaze populistů proti vystoupení České republiky z těchto organizací. Stejně tak ale budu prosazovat taková opatření, která v Evropě zvýší náš hlas.