Praha 8 – ráj hazardu

Na červnovém zastupitelstvu Prahy 8 došlo k zajímavé diskuzi o regulaci provozoven různých druhů hazardních her. Oproti stávající úpravě navrhla Rada městské části snížit počet provozoven z 23 adres o 3 a zároveň omezit provozní dobu od 10 hodin do 6 hodin do rána. Na dvou z těchto adres se již přitom hazardní hry neprovozují. Navrhovaná změna je tak spíše kosmetická i přes proklamace politiků o jejich zájmu na omezení hazardu nebo jeho úplném zákazu.

V zastupitelstvu se následně ozývaly protinávrhy a pozměňovací návrhy ze strany opozice k daleko silnější regulaci. Jedním z nich byla nulová tolerance nebo razantní omezení provozu heren. V diskuzi zazněly také komentáře, že Praha 8 je v regulaci hazardu vůbec nejhorší a na jejím území je nejvíce provozoven.

S nejzajímavější obhajobou radnice proti opozičním návrhům na omezení heren vystoupil místostarosta Radomír Nepil. „Jo 24 hodin je super, ale úplně tím zlikvidujete třeba, to, co se děje v Hiltonu, a to bych se rozhodně nějakých sociálně patologických jevů neobával. Jsou tam různé pokerové turnaje a podobně jo, a přináší to do městské kasy poměrně hodně peněz.“

Místostarosta Nepil je přitom v oblasti získávání financí nejen do obecní kasy opravdu zběhlý politik. Média před několika týdny zveřejnila informaci o jeho příjmech v dozorčí radě městské společnosti Pražská plynárenská, kde inkasoval za minulý rok 1,58 milionu korun, přičemž se dozorčí rada za celý rok sešla pouze pětkrát.

Jak je tedy zřejmé, u současných radních převažují finanční příjmy z hazardu nad zájmy občanů osmičky na omezení patologických dopadů heren. Po zamítnutí několika protinávrhů na úplný zákaz hazardu nebo jeho razantnější omezení nakonec prošla již zmíněná kosmetická úprava z pera místostarosty Matěje Fichtnera celkem hladce. Žádný zastupitel nebyl proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali a jeden nebyl přítomen.

Zásadní změny se tak v blízké budoucnosti nedočkáme. Až tedy budou koaliční politici opět
mluvit o tom, jak budou bojovat s hazardem, berte jejich sliby s rezervou. V jejich podání
jednoduše platí: sliby se slibují, blázni se radují.

Lukáš Wagenknecht