Při vládním nákupu antigenních testů do škol byl porušen zákon

Naše Stálá komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků Senátu Parlamentu ČR na svém včerejším jednání podrobně analyzovala státní zakázku na nákup antigenních testů do škol. Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že při výběru dodavatele byl porušen zákon o finanční kontrole a evropská legislativa.
◾️ Průběh výběrového řízení mimo režim zákona o veřejném zadávání byl v rozporu se zásadami účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
◾️ Milion testovacích sad pro žáky a studenty byl distribuován úředníkům, přitom právě dodávka dětem ve školách byla jedním z hlavních důvodů urychleného výběru dodavatele.
◾️ Ministerstva neobhájila diskriminaci výběru dodavatelů v několika oblastech. Zejména nebylo smysluplně vysvětleno, proč byly zvoleny testy výtěrem z nosu a nebyly osloveny dodávky testů ze slin nebo kloktací sady. Dále nebyl jasně zdůvodněn způsob oslovení pouze deseti distributorů pro tři druhy testů. Jedním z důvodů pro vyloučení levnějších testů bylo diskriminační uplatnění výjimky na DPH pro zahraniční dodavatele, v tomto případě ze Slovenska.
Více v článku pro Seznam zprávy.