Rovnost k Mezinárodnímu dni žen!

Postavení žen ve společnosti i v politice je jedním z témat, ve kterých je naše politická reprezentace hodně pozadu. A to v situaci, kdy přetrvávající nerovnost žen a můžu vytváří podhoubí pro násilí na ženách, mezi oběťmi domácího násilí jich je 89 %!
Ženy nelze odbýt jedním dnem v roce květinami a veselými příspěvky na sociálních sítích. Ženy si naší pozornost a podporu rovnoprávnosti zaslouží ne jen jeden, ale 365 dní v roce. 🌸
Nezneužívejme téma rovnosti pro nic neřešící kulturní války. Feminismus není sprosté slovo, přestože se nás o tom mnozí snaží přesvědčit. O tématech důležitých pro ženy nadále rozhoduje převážně mužská politická reprezentace, která je podle následných debat značně neinformovaná a odtržená od reality běžného dne. Přitom žen je v populaci 50,7 %. Osobně nechápu, proč takové téma vůbec musíme řešit i na politické úrovni. Rovnost žen a mužů by už měla být běžnou, zažitou věcí. Dělejme proto méně gest a více reálných činů.☝️
Co mohou muži dělat nejen na politické, ale i na osobní úrovni, shrnula Otevřená společnost ve svém policy briefu Muži a moc ve veřejné sféře. Ten najdete na ➡️ www.genderman.cz, ale také na venkovní výstavě na Jungmannově náměstí na Praze 1, kterou bych vám chtěl doporučit.
Tak tedy krásný Mezinárodní den žen všem ženám! A muži, podporujme rovnoprávnost ve veřejném i osobním životě!🤝