V Senátu jsme schválili novelu insolvenčního zákona. O co v ní jde?

V novele insolvenčního zákona jde zejména o implementaci evropské směrnice, která přináší mnohá zlepšení pro věřitele i dlužníky. Hlavním cílem je, aby co nejvíce lidí umořilo své dluhy co nejrychleji a nefungovalo v šedé ekonomice. Na stole byl bohužel i pozměňovací návrh kolegy z ODS, který by postavil na hlavu princip nezabavitelného minima. Naštěstí neprošel.

Tento pozměňovací návrh nakonec po debatě na plénu neprošel a schválili jsme sněmovní verzi. Pokud by se přijal, nejohroženější skupiny, jako jsou důchodci s důchodem ve výši 6 až 8 tisíc korun, sirotci pobírající sirotčí důchod, samoživitelky pracující na částečný úvazek a další nízkopříjmové skupiny obyvatel v exekucích, by měly nezabavitelné minimum, které už tak nový zákon snížil, ještě nižší. De facto by neměli ani na jídlo a na placení nájmu. Návrh byl nevyvážený a cílil pouze na ty nejchudší, ostatních příjmových skupin se nedotýkal.

O co konkrétně jde si můžete přečíst v příběhu seniorky, která po úmrtí manžela zdědila dluh.

My jsme hlasovali pro sněmovní verzi návrhu, která naštěstí prošla beze změn.