Včera jsem strávil příjemné odpoledne s našimi seniory

Na některých kauzách, které jsem během své praxe jako auditor zažil, jsem jim vysvětlil, jak se zbytečně plýtvá veřejnými prostředky, a hlavně jak takovému plýtvání jednoduše předejít. Řešením je zavedení efektivního kontrolního systému, kdy by se zakázky a dotace kontrolovaly předem, tak jako tomu je i ve vyspělých západních zemích, a ne několik let po realizaci zakázky, tak jako je to nyní u nás. Díky takovým pravidlům bude více peněz nejen na důchody, ale také třeba na mateřské školy nebo dálnice.