Vysoké ceny za služby mobilních operátorů jsou stále žhavým tématem

Na včerejším jednání Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky jsme projednali výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu. Jako každý rok byly diskutovaným tématem vysoké ceny za služby mobilních operátorů.

Alespoň ceny neomezených tarifů se v poslední době snižují, i když pouze na úroveň cen v Německu. Podle mě je to ale při srovnání parity kupní síly bohužel stále nedostatečné. Debata ani reakce úředníků ČTU a MPO mě nepřesvědčily o tom, že se v budoucnu snížení cen dočkáme.

Hlavní problém je, stejně jako v jiných sektorech (potraviny, spotřební elektronika atd.), nedokonalá, resp. pokřivená konkurence a nefunkční systém kontroly na regulovaném trhu. V Česku jsou ceny jednoduše vyšší, protože si to korporace mohou dovolit.

Další doprovodné problémy jsou především byrokracie při výstavbě sítí, které se současná vláda snaží řešit.