Výzva senátora proti další cílené likvidaci malých a středních podnikatelů

Výzva senátora proti likvidaci malých a středních podnikatelů

Vláda plánuje o měsíc, tj. do 3. 12. 2020, prodloužit nouzový stav, bez jasných pravidel a předem daných podmínek pro rozvolňování současných omezení, která se dotýkají mnoha tisíců podnikatelů.

S podnikáním v oblasti maloobchodu mám dlouholeté zkušenosti, proto mohu jasně konstatovat, že bez vyhodnocování dat a jasného plánu povedou současná vládní opatření ke krachu mnoha omezených provozoven ve službách a v maloobchodním prodeji.

Chránit životy občanů je nejdůležitějším úkolem každé vlády, a to zejména nyní, kdy je celá společnost vystavena nepředvídatelnému šíření nákazy. Situace ovšem není udržitelná bez přehledného plánu, jak si bude vláda počínat při omezování občanských práv a ekonomiky.

Kroky současné české vlády a jejího předsedy v této oblasti budou dozajista předmětem dalšího kritického hodnocení, ale nyní je třeba navrhnout takový postup, který bude znamenat alespoň elementární výhled pro přežití maloobchodu a živností. Obzvláště v situaci, kdy jsou veškeré tržby drobných a středních podnikatelů přenášeny do hypermarketů.

Právě pro malé a střední podnikatele, jejich zaměstnance a rodiny, jsou současná omezení na předvánočním trhu zdrcující. Omezení počtu zákazníků a jejich chování se přitom dá jednoduše aplikovat na všech provozovnách, obzvláště těch malých.

Do Vánoc zbývá pouhých 8 týdnů. Pokud vláda prodlužuje uzavřené provozovny po delší dobu, dělá to s vědomím následné nezadržitelné laviny insolvencí a exekucí s dopadem na celou společnost. Bez ohledu na řadu prohlášení o přerozdělování veřejných peněz nebo pouhých odkladů plateb státu vyzývám vládu k přijmutí série jednoduchých a přehledných opatření:

1)      Vláda musí bezodkladně drobným a středním podnikatelům sdělit, kdy budou opatření uvolněna. Pokud tak neudělá a bude týden po týdnu stanovovat další omezení, která nemají opodstatnění ve zdravotním riziku přenosu nákazy, začnou podnikatelé hromadně krachovat. Přitom kontrola dodržování pravidel na všech provozovnách je ze strany obsluhy velmi jednoduchá a účinná.

2)      Vláda musí zavést srozumitelná pravidla pohybu osob na provozovnách, tak jak je tomu v ostatních členských státech EU. Jde o omezení počtu zákazníků podle metrů čtverečních na provozovně bez ohledu na její velikost. Na větší provozovně bude logicky více zákazníků než na malé, nicméně v přepočtu na metr čtvereční bude jejich počet stejný.

U všech provozoven se samostatným vchodem z ulice musí být přijata následující pravidla. U obchodních center nad 5.000 m2 se společnými prostory musí být nadto přijata jasná pravidla pohybu ve společných prostorech.

  • Nemělo by být možné omezovat provozovny na základě prodejní plochy, ale podle pravidel pro pohyb zákazníků v provozovnách. Každá provozovna totiž potřebuje jinou prodejní plochu v závislosti na produktech, které nabízí.
  • Omezení pohybu osob musí probíhat tak, aby mohl být dodržen rozestup minimálně dvou nebo více metrů.
  • Zároveň je vhodné, aby byl stanoven maximální počet osob přítomných v provozovně. Výhodou tohoto řešení je, že mohou být počty osob při zlepšení vývoje pandemie průběžně navyšovány.
  • Povinnost nošení roušek na všech provozovnách a společných prostorech musí být zachována.
  • Zákazníkům bude nadále povinně poskytována dezinfekce při vstupu do prostoru provozovny.

Uvedená pravidla jsou vládou od úterý 27. 10. nařízena např. v květinářstvích, není tedy důvod, aby nefungovala i v ostatních provozovnách.

3)      Podle zkušeností z maloobchodního sektoru se v drtivé většině veškerá hygienická pravidla dodržují, ale v případě problémů bude pro příslušné autority možné příslušnou provozovnu uzavřít.

 

28. října 2020

Ing. Lukáš Wagenknecht

Senátor Parlamentu ČR