Žádost na NSS k možnému ovlivnění průběhu voleb do Evropského parlamentu

V pátek 7. června jsem požádal o nezávislé stanovisko NSS k možnému ovlivnění průběhu voleb do Evropského parlamentu.

Rád bych od nezávislého soudu obdržel ujištění, jestli konání pana premiéra Babiše, který je ve střetu zájmů, nenarušilo poctivost a čestnost volební kampaně do té míry, že ovlivnilo volební výsledek ve volbách do Evropského parlamentu. Zde uvádím několik bodů, které jsou podrobně rozepsány v samotném textu vybraných pasáží žádosti, který zveřejňuji.

  • Volební kampaň neprobíhala čestně a poctivě, jelikož hnutí ANO 2011 mohlo v důsledku propojení s Agrofertem a ovládání stejným skutečným majitelem, premiérem Andrejem Babišem, benefitovat pro sebe a svoje kandidáty pro mediální i nemediální část kampaně.
  • Část evropských dotací poskytnutých společnostem skupiny Agrofert a Synbiol Group je ve formě zisků společností vyplácena Andreji Babišovi, který je prostřednictvím úvěrů investoval do svého hnutí ANO 2011. Tak dochází k nepřímému financování jedné z politických stran ze strukturálních fondů EU.
  • Střet zájmů nastává, když se objektivně může střetnout soukromý zájem se zájmem veřejným. Stačí tedy pokud existuje potenciální možnost jednání osoby podílející se na plnění rozpočtu Unie, které by mohlo uvést její zájmy do střetu se zájmy Unie. Není ani nutné prokazovat konkrétní ovlivnění konkrétních dotací, zakázek či pobídek. Premiér totiž může ovlivňovat přípravu a implementaci rozpočtu systémově.
  • V rozporu se zákonem o střetu zájmů má hnutí ANO 2011 a jeho kandidáti privilegovaný přístup k médiím, jelikož Agrofert Group a Andrej Babiš ovládají klíčové noviny (MF Dnes, Lidové noviny). Tím formují veřejné mínění voličů a mohou ovlivnit politickou soutěž v ČR.
  • Finanční síla skupiny Agrofert, získaná z veřejných prostředků v rozporu se zákonem o střetu zájmů, umožňuje financování hnutí ANO 2011. Má tak vliv na politickou soutěž a výsledky voleb a neguje demokratickou podstatu voleb, a sice střídání vlád.

Navrženým řešením porušení čestnosti a poctivosti mediální kampaně je:

  • Vyslovení neplatnosti volby kandidátů hnutí ANO 2011 a prohlášení absence vzniku mandátu poslance Evropského parlamentu těchto kandidátů.

Toto řešení se může působit jako příliš tvrdé, proto je dalším navrhovaným řešením:

  • Soudně nařízené povinné rozvázání propojení hnutí ANO 2011 se skupinou Agrofert, dokud tato skupina bude získávat jakoukoli podporu z veřejných zdrojů

Celý text žádosti odeslané na NSS je zde: Žádost_NSS_neplatnost voleb